Persondatapolitik for Lykkegaard 159 Aps og Lykkegaard Horsetrading

21.5.2018

Behandling af personoplysninger hos Lykkegaard 159 Aps og Lykkegaard Horsetrading

Den 25.5.2018 trådte en ny databeskyttelseslov i kraft. Loven omhandler personoplysninger, som vi anvender i forbindelse med faktureringer.

Indledende oplysninger:

1.  Vores kundeoplysninger ligger på en PC´er med firewall og antivirusprogram. Denne PCér kræver
yderlig en adgangskode for at åbne.
2.  Vores regnskabsprogram kører gennem en IT aftale med Economic. Mellem Lykkegaard159 Aps og
Econimic foreligger en dataaftale.

Dataansvar:

Lykkegaard 159 Aps CVR nr 3159 4294 og Lykkegaard Horsetrading Aps CVR nr 6470 2381 , Linnetvej 157, 7100 Vejle er dataansvarlige for de oplysninger, der behandles af os, og har således i henhold til databeskyttelseslovgivningen ansvaret for, at dine oplysninger behandles lovligt.

Som tidligere nævnt anvender vi regnskabssystemet Economic, og der foreligger en databeskyttelsesaftale mellem både Lykkegaard 159 Aps og Lykkegaard Horsetrading Aps på den ene side og Economic på den anden side.

Dette indebærer, at du til enhver tid kan rette henvendelse til Lykkegaard 159 Aps og Lykkegaard Horsetrading Aps på 2142 4628 eller og få indsigt i de oplysninger vi har liggende om dig/dit selskab og har krav på at få rettet evt. fejl oplysninger.

Kundeoplysninger:

Vores kundeoplysninger indeholder navn, adresse, telefonnummer og mail ( firmaer også CVR nummer )

Oplysningerne bliver kun anvendt i forbindelse med udsendelse af fakturaer. Sant hvis der skal udfærdiges en kontrakt.


Formål:

På Lykkegaard 159 Aps og i Lykkegaard Horsetrading Aps vil vi elektronisk behandle forskellige persondata i forbindelse med, at du er kunde hos os. Disse persondata har kun det ene formål, at kunne fakturere dig for vores ydelser samt udfærdige en evt. kontrakt.

Vi videregiver ikke vores kundeoplysninger og giver ikke mulighed for, at vores kunder kan overføre deres data til anden virksomhed.

Oplysninger bliver gemt i henhold til regnskabsloven og loven om databeskyttelse

Vi anvender ikke vores kundeoplysninger på hjemmeside eller facebook. Dog lægger vi på facebook vidio med nogle af de heste vi har inde i arbejde/ i kommission for vores kunder. Uden at nævne andet end hestens navn evt., konkurrence resultater, alder og andre relevante oplysninger om hesten. Dette kan man til en hver tid frabede sig.

Sletning af data:

I henhold til skattelovgivningen skal alle regnskabsrelevante oplysninger gemmes i 5 år. Dette er, vurderer vi et, sagligt formål.

Dine rettigheder:

Databeskyttelseslovgivningen giver dig forskellige rettigheder, når vi behandler persondata om dig elektronisk. Og lovgivningen pålægger os visse pligter – som f.eks til enhver tid at oplyse dig om hvilke oplysninger vi har liggende om dig. Du ret til, at vi begrænser de oplysninger vi har på dig. Her henvises til afsnittet om kundeoplysninger første linie

Skulle vi blive udsat for Hacking eller andet brud på datasikkerheden vil Data-tilsynet blive underrettet.

Det overordnede opsyn med datasikkerheden varetages af vores regnskabsfører.

Yderlige oplysninger findes på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet .dk