LYKKEGAARD SPORTSRIDEKLUB - SIKKERHEDSREGLER

Krav der altid skal overholdes af klubbens medlemmer ved ophold på klubbens faciliteter:
- Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning.
- Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og ved håndtering af hesten.
- Ingen fastgør sig til hesten, ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.
- Ingen fører en hest uden trense eller træktov.
- Ingen løber eller råber i nærheden af hesten.
- Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet.
- Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.
- Ingen anvender sporer uhæmmet.

Stald:
- Heste på opbindings-/striglepladser må ikke stå uden opsyn.
- Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
- Synligt opslag omkring forholdsregler ved brand.
- For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil.

Ridehus/bane:
- Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
- Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan
hænge fast i bøjlen.
- Alle under 18 år bruger sikkerhedsvest ved springning.
- Tilgængelige og synlige regler for ridning i ridehus.
- For at deltage i "fri ridning" uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende
dertil.
- I ridehallen/på banen må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt.
trækkere.

Terræn:
- Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
- Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan
hænge fast i bøjlen.
- Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter.
- Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.
- Medbring altid en mobiltelefon.

Fold:
- Én person kan kun føre 1 hest af gangen til og fra folden.
- Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og grimeskaft.
- Fører flere personer heste ud på fold på samme tid, må der først slippes fri når alle er klar.
- For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 elelr have færdigheder og viden
svarende dertil.

Hvis ulykken sker:
- beskriv rækkefølgen:
* Stands ulykken
* Giv livreddende førstehjælp
* Tilkald den nødvendige hjælp
* Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet.
- der forefindes synlige og tilgængelige opslag med vigtigste telefonnumre..